БАСТЫ БЕТ

«Мен  жастарымызды  жұмысшы  мамандығын белсенді меңгеруге шақырамын. Жұмысшы  мамандықтарын  меңгеру керек. Кезінде мен де жұмысшы киімін киюден бастадым, домна пеші  от – жалынының жанында тұрдым.Үлгі алыңдар! Жылдар өтеді,бірақ осы өмірлік тәжірибелерің, сендер қандай өмір жолын таңдап алсаңдар да міндетті түрде кәделеріңе жарайды.»

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың

Қазақстан халқына Жолдауынан.           

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МКҚК «АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ» ТАЛАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ       БЕКІТЕМІН Талғар қаласының Политехникалық колледж директоры Р.Н.Садықова «_____»__________ 2018ж. КОЛЛЕДЖДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ (қосымша) Талғар қаласы, 2018 ж. МАЗМҰНЫ
1 Қолдану аясы …………………………………………………………………………..
2 Құқықтық сілтемелер ………………………………………………………………..
3 Терминдер мен анықтамалар ………………………………………………………..
4 Қысқартулар мен белгілемелер ………………………………………………………
5 Жауапкершіліктер мен өкілеттіліктер …………………………………………….
6 Қызметтің сипаттамасы ……………………………………………………………..
7 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру…………………………………………………..
Қосымша 1. Оқу жұмыс бағдарламасы ..…………………………………………………….
Қосымша 2. Сабақ жоспары ……………………………………………………………………
Қосымша 3. Cабаққа қатысу парағы………………………………………………………..
Қосымша 4. Ашық сабақ жоспары…………………………………………………………….
Қосымша 5. Пән бойынша сыныптан тыс іс-шара мазмұны…………………………….
Қосымша 6. Оқу кабинетінің паспорты………………………………………………………
Қосымша 7. Оқытушының жеке жұмыс жоспары ………………………………………
Қосымша 8. Оқытушының оқушымен ғылыми-ізденіс жоспары …………………………..
Қосымша 9. Үйірме жұмысының жоспары ……………………………………………………..
Қосымша 10. Куратордың тәрбие жұмыс жоспары ……………………………………………….
Қосымша 11. Күнтізбелік тақырыптық жоспар ……………………………………………………. Қосымша 12. Өз білімін жетілдіру жоспары …………………………………………………………….
1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ 1.1 Оқу-әдістемелік жұмыс Ережесі (бұдан әрі-Ереже) Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымында (бұдан әрі-колледжде ) оқу-әдістемелік жұмысты басқару және үйлестіру үшін әзірленді. 1.2 Осы Ереже колледжде әдістемелік жұмыстың (бұдан әрі-ОӘЖ) мазмұны мен ұйымдастырылу тәртібін сипаттайды. 1.3 Осы Ереже колледжінің барлық құрылымдық бөлімшелерінде қолданылады. 1.4 Оқу-әдістемелік жұмыс колледжде Оқу әдістемелік Кеңесінің (ОӘК) басшылығымен жүзеге асырылады. 1.5 Оқу-әдістемелік жұмысқа қатысушылар – пәндік-циклдік комиссиясында оқу-әдістемелік жұмысты жүргізетін колледждің оқытушылар құрамы. 2 ҚҰҚЫҚТЫҚ СІЛТЕМЕЛЕР Осы Ережеде келесі құқықтық сілтемелер қолданылады:
ҚР МЖББС Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
29.11.2007 ж. № 583 Бұйрық «Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру жәнежүзеге асыру Ережесі» туралы ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығы.
3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР Осы Ережеде ҚР МЖББС сәйкес келесі анықтамалар мен терминдер қолданылады:
Оқу-әдістемелік жұмыс білім беру үдерісін оқытушылық, тәрбиелік және дамытушылық мақсаттарға жеткізу үшін психологиялық-педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік және оқу-материалдық объектілермен қамтамасыз ету бойынша білім беру ұйымының қызметі;
Оқу әдістемелік Кеңес колледждегі әдістемелік жұмыстың алқалық басқару түрі
Пәндік – циклдік комиссия колледждегі ұжымдық әдістемелік жұмысты ұйымдастыру түрі
 1. ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕМЕЛЕР
Осы Ережеде келесі қысқартулар мен белгілемелер қолданылады:
ОӘЖ Оқу-әдістемелік жұмыс;
ОӘК Оқу-әдістемелік кеңес;
МЖББС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
ТжКБ Техникалық және кәсіптік білім;
ПЦК Пәндік-циклдік комиссия;
ОҚ Оқытушылар құрамы;
ОЖБ Оқу жұмыс бағдарламасы;
КТЖ Күнтізбелік -тақырыптық жоспар.
5 ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕР МЕН ӨКІЛЕТТІЛІКТЕР 5.1 Колледж директоры:  – оқу-әдістемелік жұмыс сапасын қадағалауға; – құзіретті органдарға қажетті ресурстады бөлу туралы ұсыныс даярлауға жауапты .
  1. Колледж директорының ғылыми ісі жұмысы жөніндегі орынбасары:
– осы ереже талаптарының мерзімінде ұыймдастырылуы мен орындалуына жауапты. 5.3 Әдіскер, орынбасарлар: – оқытушылар құрамының колледжде, бөлімдерде, пәндік-циклдік комиссияларында оқу-әдістемелік жұмыстың ұйымдастырылуына, жоспарлануы мен орындалуына; – оқу-әдістемелік жұмыстың сапалы жүргізілуінежауапты. 5.4 ПЦК меңгерушілері: – ПКЦ-дағы оқу-әдістемелік жұмысты зерделей отырып, оның жоспарлы түрде іске асырылуына; – ПКЦ-дағы оқу-әдістемелік жұмыстытың сапасына және нәтижелілігіне жауапты. 6 ҚЫЗМЕТТІҢ СИПАТТАМАСЫ
  1. Оқу-әдістемелік жұмыстың негізгі мақсаттары мен міндеттері
ОӘЖ мақсаты:
 • оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарын жүзеге асыру барысында оқу және тәрбие үрдісін педагогика-психологиялық, әдістемелік-дидактикалық, оқу- материалдық объектілерімен қамтамасыз ету арқылы,оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу, ОҚ біліктілігін арттыру.
ОӘЖ міндеттері:
 • білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми- әдістемелік қамтамасыз ету;
 • білім беру үрдісінің қолданысындағы технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын әзірлеу, енгізу және жетілдіру;
 • педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету;
 • педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік мүмкіндігін жетілдіру;
жұмыс бағдарламаларын, курстар, пәндер бойынша оқыту бағдарламаларын сараптау;
 • оқу бағдарламаларын, педагогикалық іс-тәжірибені зерделеу, интеграциялау, жинақтап тарату;
 • оқу-әдістемелік өнімдерді әзірлеу.
6.2 Колледждегі оқу-әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары: 1) нормативтік-құқықтық құжаттарды, білім беруді басқару органдарының ұсынымдамаларын, оқу-бағдарламалық құжаттарды жетілдіру үшін ұсыныстар енгізу; 2) жаңа оқу бағдарламалардың зерделенуін ұйымдастыру және оларды оқу үрдісіне енгізу туралы ұсыныстар беру; 3) еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, оқу бағдарламаларына және стандарттарға өзгерту енгізу туралы ұсыныстар енгізу; 4) ағымдық, аралық бақылаудың қорытындыларын талқылау; оқушылардың білімнің, іскерлігінің, дағдысының сапасын талдау және нәтижелерді жақсарту жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу; 5) педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, еңбек жолын жаңа бастаған педагог қызметкерлер мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған оқу сабақтарын өткізу, оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу және оқудан тыс шаралар өткізу; 6) сабақтарға өзара қатысуды ұйымдастыру, ашық сабақтар өткізу және оларды талқылау; ғылым және техника жетістіктерін, оқу-тәрбие жұмысындағы алдыңғы қатарлы тәжірибені және оқытудың жаңа технологияларын зерттеу, іріктеу және практикаға енгізу; 7) кәсіптік шеберліктен пәндер мен мамандықтар бойынша тақырыптық семинарлар, конференциялар және әдістемелік кеңестер ұйымдастыру және өткізу; 8) педагогикалық, ғылыми, әдістемелік әдебиеттерге, рефераттарға, әдістемелік әзірлемелер мен құралдарға, оқытудың техникалық құралдары және электрондық-есептеу техникасына шолу жасауды ұйымдастыру; 9) ынтымақтастық педагогикасы, өзін-өзі басқару жөніндегі жұмыстарды жетілдіру, оқу-тәрбие үдерісінің жақсаруына және еңбекті ұйымдастыру, өзара тексеру және өзара көмектің тиімді нысандарын кеңінен қолдануға білім алушыларды тарту; 10) оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер, оқу-әдістемелік, оның ішінде электрондық тасымалдағыш құралдарын және дидактикалық материалдарды әзірлеу; 11)алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе мен білім беруді ақпараттандыруды қорыту және тарату жөніндегі іс-шараларды өткізу; 12) педагог қызметкерлердің аттестациялау жұмысын ұйымдастыру және өткізу; 13) оқытудың жаңа технологиялары бойынша оқу-әдістемелік құжаттар әзірлеу және енгізу; 14) мәндес мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын бірыңғайландыру жөніндегі ұсыныстарды енгізу; 15) оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарын ескере отырып сараптау; 16) тест тапсырмалары мен білім алушылардың білімін бақылаудың басқа да нысандарын әзірлеу және сараптау; 17) білім беру үдерісін оқу әдебиеттерімен және әдістемелік әзірлемелермен қамсыздандыру мониторингін жүзеге асыру; 18) білім алушылардың өзіндік жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу; 19) оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің және оқу-әдістемелік құралдардың сапасына талдау жүргізу; 20) оқыту сапасын, білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін талдау; 21) оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша семинарлар, конференциялар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу; 22) оқытудың барлық деңгейінде мемлекеттік, орыс және шет тілдерін оқыту жөнінде ұсынымдамалар әзірлеу; 23) оқу кабинеттерін безендіру жұмысын ұйымдастыру, дидактикалық, үлестірмелі құралдармен қамсыздандырылуы, кабинет негізінде үйірме жұмысын ұйымдастыру.
 1. КОЛЛЕДЖДЕГІ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
7.1 Оқу-әдістемелік жұмыс оқу үдерісін үйлестіретін барлық құрылымдық бөлімшелерде: бөлімдерде, пәндік-циклдік комиссияларда жүзеге асырылады. 7.2 Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері –әдіскерлер. Олардың санын мамандықтар санына қарай, сондай-ақ білім алушылар мен оқытушылардың санына қарай білім беру ұйымының кеңесі белгілейді. 7.3 Колледждің оқу-әдістемелік жұмысына колледж директорының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары тікелей басшылық жасайды. 7.4 Оқу- әдістемелік жұмысқа жалпы басшылықты оқу-әдістемелік кеңес (ОӘК) жүзеге асырады. Оқу-әдістемелік кеңес құрамы: төрағасы – колледж директоры, орынбасары – директордың ғылыми ісі жұмыстары жөніндегі орынбасары. ОӘК мүшелері: директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, әдіскер, пәндік – циклдік комиссия меңгерушілері, педагог-психолог, АӘД оқытушысы, ПЦК оқытушылары. ОӘЖ жоспары бір оқу жылына құрылады; 7.5 Ұжымдық әдістемелік жұмыстың нысаны пәндік және циклдік комиссиялар, озық тәжірибелі мектептер, нұсқаулық-әдістемелік мәжілістер, семинарлар, дәрістер, практикалық сабақтар және конференциялар болып табылады. 7.6 Колледжде пәндік әдістемелік және циклдік комиссиялар үш – арнайы және жалпы білім беретін пәндер оқытушылары, мамандықтар бойынша өндірістік оқыту шеберлері болған жағдайда құрылады. Қойылған міндеттерді шешу үшін, отырыстарды дайындауға, ОӘК жұмысын зерделеу барысында уақытша жұмыс топтары, жоспарлаушы әдістемелік комиссия құрылады. 7.7 ОӘК отырысы екі айда бір рет, ПЦК отырысы әр айда бір рет, бөлім Кеңеснің отырыстары екі айда бір рет өткізіледі. 7.8 Оқу-әдістемелік жұмыс облыстың әдістемелік кабинет жұмыс жоспары мен колледждің ОӘЖ жоспарына сәйкес тікелей пәндік-циклдік комиссиясында жүргізіледі, оны директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары мен колледж әдіскері үйлестіреді. 7.9 Колледждегі және ПЦК оқу-әдістемелік жұмысы келесі іс-шараларды қамтиды: – колледждегі, бөлімдегі, ПЦК-ғы оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлау; ондағы ОӘЖ қатысушылардың жауапкершілігін анықтау; – кәсіптік шеберліктен пәндер мен мамандықтар бойынша тақырыптық семинарлар, конференциялар және әдістемелік кеңестерді ұйымдастыру және өткізу; – оқытудың жаңа бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар әзірлеу; – курстар бойынша оқу бағдарламаларын және оқу жұмыс жоспарларын зерделеу; – оқу-әдістемелік өнімдерді баспаға шығару мен таратуға сараптамалар, ұсынымдамалар әзірлеу; – оқытудың жаңа инновациялық технологияларын меңгеру және енгізу. 7.10 Колледждегі оқу-әдістемелік жұмысты дамыту ПЦК жұмысын жетілдіру арқылы жүзеге асырылады. 7.11 ОӘЖ бойынша құжаттар әдіскерде сақталады, оқытушылар мен ПЦК құжаттары – ПЦК-да сақталады. ОӘЖ құжаттарына мыналар кіреді: ОӘК жұмысының, ПЦК-ның жоспарлары мен хаттамалары; ОЖБ, КТЖ, сабақ жоспарлары, оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесі, ашық сабақтар мен оларды талқылау хаттамалары, мастер-класстар, сабаққа қатысу парақтары, ОҚ біліктілігін растайтын құжаттар, іс-тәжірбиеден өту құжаттары және т.б. Аталмыш құжаттар ПЦК-да бір жыл мерзімінде, әдіскерде үш жыл мерзімінде сақталады. 7.12 Оқытушылардың ПЦК-дағы оқу-әдістемелік жұмыстары келесі жұмыс түрлерінен тұрады: – дәрістік, практикалық, семинарлық, зертханалықсабақтарға, іс-тәжірибеге дайындық пен сабақ жосарларын құру; – дәріс, жаттығулар мен есеп жинақтарын, силлабус (кредиттік оқыту түрі бойынша), зертханалық практикумдар және де басқа оқу-әдістемелік құралдар, сондай-ақ дипломдық, курстық жұмыстарды (жобаларды) орындау бойынша толықтырулар мен өзгертулер енгізе отырып, әдістемелік нұсқауларын құру және оларды баспаға дайындау; – әдістемелік материалдарды мемлекеттік тілге аудару; – эскиздер мен статистикалық проекцияларын (слайдтар, бейнематериалдар және т.б.) әзірлеу; – дәрістер мен әдістемелік нұсқаулардың, виртуалды зертханалық жұмыстардың электрондық нұсқасын әзірлеу; – кәсіптік іс-тәжірибеге дайындық; -ғылыми-әдістемелік және ғылыми-практикалық конференциялар өткізуге материалдар дайындау; – педагогикалық біліктілігін жетілдіру барысында ағымды жұмыстар (оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттерді оқу, жоғарғы оқу орындар ішінде өтетін кәсіптік біліктілікті жоғарлату (семинарлар мен тренингтер) оқу курстарынан өту, ЖКҚ, озат іс-тәжірибелерді зерделеу және т.б.); – оқытылатын курстар мен іс-тәжірибе бойынша жұмыс бағдарламаларын қайта қарау; – оқытылатын пәндер бойынша жаңа оқу жұмыс бағдарламаларын құру; – іс-тәжірибеден өту бойынша күнтізбелік кестесін құру; – оқытудың жаңа технологиясы бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар құру, оқу үдерісіне оқытудың инновациялық және интербелсенді түрлерін енгізу; – мәндес мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын бірыңғайландыру жөніндегі ұсыныстарды енгізу – дәріс, жаттығулар мен есеп жинақтарына, зертханалық практикумдар мен басқа оқу-әдістемелік материалдарына пікір жазу; – пәндер бойынша әдістемелік нұсқаулар құру; – жаңа зертханалық жұмыстар құру және оларды жаңарту; – оқушылардың білімін бақылауға арналған тест тапсырмаларын құрастыру; – бақылау-өлшеу құралдарын, оның ішінде емтихан билеттерін, кешенді тапсырмалар мен жаттығуларын құрастыру; – іс-тәжірибеге арналған дипломдық және курстық жобалар(жұмыстар) тапсырмалары мен құжаттарын, бақылау, үй және жеке зертханалық жұмыс, ғылыми-ізденіс жұмыс тапсырмаларын дайындау; – оқушылар мен талапкерлер арасында пән олимпиадаларын дайындау және өткізу; – іскерлік ойындарды өткізу және өндірістегі тапсырмалар мен нақты жағдаятты шешуге арналған оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу; – басқа оқытушылар сабақтарына қатысу (өзара сабаққа қатысу); – оқу үдерісінде компьютерді қолдануға арналған жұмыстары(арнайы бағдарламалар бойынша тапсырмалар әзірлеу және т.б.) – оқу жылына арналған әдістемелік жұмыс жоспары мен дәрістік, тәжірибелік курстарды бекітуге ұсыну; – пәндер мен мамандықтардың оқулықтармен, оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету картасын құру; – оқушылардың өзіндік жеке жұмысқа арналған тапсырмалар әзірлеу, олардың орындалуын қадағалау; – аралық бақылау (кредиттік оқу технологиясы бойынша) тапсырмаларын, оқушылардың ғылыми-ізденіс жұмыстарының тақырыптарын әзірлеу; – колледждің ОӘЖ, бөлім Кеңесінің және ПЦК-ның әдістемелік топ жұмысына қатысу; – оқу кабинеттерін безендіру жұмысын ұйымдастыру, дидактикалық, үлестірмелі құралдармен қамсыздандырылуы, кабинет негізінде үйірме жұмысын ұйымдастыру. АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының оқу-ісі Нүптекеева Б.И.. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Бейсембаева Е.Қ. «_____»____________2018ж. _______________________________ (пән атауы) ОҚУ-ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ Мамандықтар: ______________________________________________________ Біліктілігі:__________________________________________________________ Оқыту түрі: _____________________________________________________ курс: ____________________________ cеместр: _________________________ cағат саны: _______________________ дәрістер:__________________________ теориялық сабақтар: ________________ зертханалық сабақтар:_____________ Курстық жұмыс:_____________ семестр Сынақ: семестр Емтихан: семестр Оқу жұмыс бағдарламасы ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген _________________________________________мамандығы бойынша Үлгілік оқу бағдарламасына негізделіп құрастырылған. Жұмыс бағдарламасын құрастырған оқытушы __________________________________ Оқу жұмыс бағдарламасы _____________________ циклдік комиссиясының отырысында талқыланды. № ___ хаттама, «___» ____________, 2013 ж. ПЦК меңгерушісі _____________ Аты- жөні Түсіндірме:Оқу –жұмыс бағдарламасы мамандық бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы негізінде жалпы сағат санына құрылып, колледждің пәндік циклдік отырысында қарастырылып, колледж директорының оқу-әдістемелік орынбасарымен бекітеді. Оқу-жұмыс бағдарламасын тәжірибелі пән оқытушысы немесе пән оқытушыларынан құрылған шығармашылық топ құрастырады.ОЖБ пән бойынша сағат санына өзгерістер енгізілсе, пән бойынша оқытушы өзгерсе қайта құрастырылады. Пән бойынша ОЖБ міндетті түрде құрастырылады. ОЖБ мазмұны Үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес келесі бөлімдерден тұрады:1.Түсіндірме жазба, 2.Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі, 3.Пәннің тақырыптық жоспары, 4.Пәннің мазмұны, 5.Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау, 6.Әдебиеттер және оқыту құралдарының тізбесі: а)Негізгі әдебиеттер б)Қосымша әдебиеттер МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ САБАҚҚА ҚАТЫСУ ПАРАҒЫ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ Күні ________________ Тобы _______________ Дата_________________ Группа ______________Курс_____________ Пәні_______________________________________________________ Дисциплина_____________________________________ Оқытушының аты – жөні __________________________________________________ Ф.И.О. __________________________________________________________________ Сабақтың тақырыбы ______________________________________________________ Тема занятия _____________________________________________________________ Сабақ жоспарының болуы және оның сапасы_________________________________ Наличие и качество плана урока _______________________________________________ _____________________________________________________________________________ Сабаққа қатысу мақсаты __________________________________________________ Цель посещения__________________________________________________________
п/п Көрсеткіштер Элементы занятия Балдар / Балы
1 2 3
1 Сабақтың мақсаты мен міндеттерінің қойылуы Постановка цели и задачи занятия
2 Өткен тақырыптың қайталуы Повторение ранее изученного материала
3 Білімгерлердің зейінін жаңа тақырыпқа тарту Подготовка преподавателем обучающихся к восприятию нового материала
4 Жаңа материалдарды игерудің әдіс-тәсілдері Использование приемов и методов изучения нового материала
5 Өткен сабақтың жаңа сабақпен байланысы Связь новой темы с ранее изученным материалом
6 Сабаққа проблемалық мәселені қоя білу Проблемно-творческое построение занятия
7 Таным белсенділігінің дамуы Развитие познавательного интереса
8 Ұжымдық, жекелеп, саралап оқытуды ұйымдастыру Организация индивидуального, фронтального и группового обучения
9 Білімгерлердің пәнге деген қызығушылығы Проявление заинтерисованности обучающихся к предмету
10 Білімгерлердің өз бетімен жұмыс істеу қабілеті Самостоятельная работа обучающихся
11 Сабақтың ғылымилығы, оңтайлығы Научность, доступность изучаемого материала
12 Пәнаралық байланыс Межпредметная связь
13 Мазмұның маңыздылығы, білімнің өмірмен байланысы Актуальность, связь со специальностью
14 Қойылған бағалардың нақты болуы Объективность выставления оценок
15 Жабдықталуы, көрнекіліктің қолданылуы Оборудование, наглядность и их применение
16 Уақытты тиімді пайдалануы Рациональность использования времени
17 Үй тапсырмасының берілуі, дәлдігі, мөлшері Объем домашнего задания и форма выполнения
18 Сабақтың тәрбиелік мақсатының орындалуы Реализация воспитательных целей занятия
Барлығы Итого
Ескерту: Сабақты 3 балдық жүйемен бағалап тиісті бағанаға «+» белгісін қойыңыз Примечание: Ставьте «+» в соответствующий столбец и оцените занятие по 3 – бальной системе Ерекше пікірлер мен ұсыныстар: Особые отзывы и рекомендации: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Сабаққа қатынасқандар/ Занятие посетили:
Ф. И. О/ А. Ж. Т Қолы/ Подпись
1
2
3
4
5
Сабақты жүргізген оқытушының қолы Подпись преподавателя, проводившего занятие _____________________________________________ «___» ___________2018ж./ г. АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының оқу-ісі Нүптекеева Б.И. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Бейсембаева Е.Қ. «_____»____________2018 ж. АШЫҚ САБАҚ ЖОСПАРЫ Мамандық: ______________________________________________________ Біліктілігі:__________________________________________________________ Пән :_________________________________________________________________________ Тақырыбы:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оқытушы:____________________________________________________________________ Пәндік циклдік комиссия отырысында қаралды және бекітілді. №___ хаттама «_____» _________ 2018 ж. ПЦК меңгерушісі ___________ САБАҚ ЖОСПАРЫ №
Күні Топ
Пән атауы: ____________________________________________________________________ Сабақ тақырыбы: ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Сабақ түрі:____________________________________________________________________
Сабақтың мақсаты Білімділік:
Дамытушылық:
Тәрбиелік:
САБАҚТЫ ЖАБДЫҚТАУ А. Көрнекті құралдар: Б. Таратылатын материалдар: Сабақтың кезеңдері (негізгі және қажетті әдістемелік түсіндірмелер мен ұсыныстар) 1.Ұйымдастыру кезеңі 2.Өткен материалды қайталау (білімді тексерудің әдістері мен түрлері) 3.Жаңа материалды баяндау (сабақты жүргізудің түрі) 4.Жаңа материалды бекіту (есептеу, шығару және білімді бағалау, т.б.) 5. Үй тапсырмасы 6. Сабақты қорытындылау (Баға қою, оларға комментарий беру, сабақтың жағымды, жағымсыз жақтарын анықтау) Оқытушы: ___________________________ Колледж әдіскері: _________________________________ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының оқу-ісі Нүптекеева Б.И.. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Бейсембаева Е.Қ. «_____»____________2018ж. ПӘН БОЙЫНША СЫНЫПТАН ТЫС ШАРАНЫҢ ЖОСПАРЫ Мамандық: ______________________________________________________ Біліктілігі:__________________________________________________________ Пән :_________________________________________________________________________ Тақырыбы:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оқытушы:____________________________________________________________________ Пәндік циклдік комиссия отырысында қаралды және бекітілді. №___ хаттама «_____» _________ 2018 ж. ПЦК меңгерушісі ___________.
Күні Топ

Тақырыбы: ___________________________________________________________________

Өткізілу түрі :_________________________________________________________________
Шараның мақсаты

Білімділік:

Дамытушылық:

Тәрбиелік:

ШАРАНЫ ЖАБДЫҚТАУ

А. Оқытудың техникалық құралдары: _____________________________________________ Көрнекі құралдары: ____________________________________________________________ Б. Әдебиеттер: _______________________________________________________________________
Шараның мазмұны
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оқытушы:__________________ ЦК меңгерушісі:_____________ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАРПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ БЕКІТЕМІН Талғар қаласының Политехникалық колледж директоры Садықова Р.Н. «_____»___________2018 ж.   2017– 2018 оқу жылына арналған оқу кабинетінің паспорты ___________________________

Циклдік комиссия отырысында қаралды:

№ ____хаттама«___» ________ 2018 ж. Циклдік комиссия меңгерушісі ___________ 1.Кабинет меңгерушісінің аты – жөні: ____________________________________________ 2. Кабинетте оқитын топтар: ________________________________________________ 3. Пәндік кабинеттегі бөлмелер саны: _________________________________________ 4. Кабинет қай пәнге лайықталып жабдықталған: ______________________________ 5. Оқытушының жұмыс үстелінің жабдықталуы: ___________________________________ 6. Техникалық оқу құралдарды орнату және пайдаланудың сызбасы: 7. Өртке қарсы құрал – жабдықтар_______________________________________________ 8. Кабинеттегі оқу – көрнекі құралдарының саны:
Атауы Барлығы
9. Жеке құралдар.
Аудиовизуалдық құралдар
Электрондық оқулықтар
Магниттік жазбалар
10. Кабинеттегі оқыту құралдары:
Атауы Мүлікті түгендеу жүргізу ведомосы бойынша Барлығы Ескертулер
11. Пән бойынша оқу – көрнекілік құралдар және дидактикалық материалдар, тақырыптық картотекалар
Атауы Саны
1 Бағдарламалар бойынша зертханалық жұмыстар
2 Бағдарламалар бойынша экскурсиялар
3 Бағдарламаларға сәйкес дидактикалық материалдар
4 Пән бойынша үлестірмелі материалдарды құрастыру
12. Кабинеттің жабдықталуының перспективалық жоспары
Атауы Бары Жетейтіні
13. Оқу кабинетінің жаңа оқу жылына даярлығы туралы акт. (Ескерту: акт химия, физика, информатика и спорт залына міндетті түрде болуы тиіс). 14. Кабинетті тексеру жөніндегі комиссия мүшелерінің шешімі:______________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Кабинет меңгерушісі: ___________________________________________________ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының оқу-ісі Нүптекеева Б.И. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Бейсембаева Е.Қ. «_____»____________2018 ж. ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 2017-2018 оқу жылы Оқытушы:____________________________________________________________________ Оқу-әдістемелік жұмыс
Жұмыс мазмұны Өткізілу мерзімі Есеп түрі Орындалғаны туралы циклдік комиссияның меңгерушісінің белгісі
Әдістемелік-ұйымдастыружұмысы
Жұмыс мазмұны Өткізілу мерзімі Есеп түрі Орындалғаны туралы циклдік комиссияның меңгерушісінің белгісі
Тәрбие жұмысы
Жұмыс мазмұны Өткізілу мерзімі Есеп түрі Орындалғаны туралы циклдік комиссияның меңгерушісінің белгісі
Ғылыми –зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыс
Жұмыс мазмұны Көлемі Орындалу мерзімі Циклдік комиссияның меңгерушісінің жұмыстың орындалуын бақылауы
Кәсіби біліктілігін жетілдіру
Жұмыс мазмұны Өткізілу мерзімі Есеп түрі Орындалғаны туралы циклдік комиссияның меңгерушісінің белгісі
Оқытушы________________________________________________________________ Пәндік циклдік комиссия отырысында қаралды «____»________________2018ж. Хаттама №_________, циклдік комиссия меңгерушісі _______________________ Әдіскер _______________________________________ ДҒІЖО _______________________________________ Колледж оқытушысының жеке жұмыс жоспарын жүргізу ережесі
 1. Әр оқытушы оқу жылының барысында жеке жұмыс жоспарын жүргізеді. Барлық бағаналар толтырылуы міндетті.
 2. Оқытушы жыл сайын оқу жылының аяғында жаңа оқу жылына жеке жұмыс жоспарын жасайды. Жоспар бөлім меңгерушісінің қатысуымен өткізілетін, циклдік комиссия отырысында қаралып, колледж әдіскерімен келісіледі және оны директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары бекітеді.
 3. Жоспардың орындалуын циклдік комиссия меңгерушісі бақылайды. Жоспардың жобасына түзетулер циклдік комиссия шешімімен енгізіледі.
 4. Жеке жұмыс жоспары екі дана жасалып, біреуі циклдік комиссияда, екіншісі оқытушының портфолиосында сақталады.
 5. Жеке жұмыс жоспарының орындалуы туралы оқытушы оқу жылының соңында циклдік комиссия отырысында жазбаша есеп береді.
І. Оқу-әдістемелік жұмыс Оқу жоспарын, бағдарламаларын, өндірістік-іс тәжірибие түрлерінің барлығын, лабораториялық, курстық және дипломдық жұмыстарға жетекшілік, ашық сабақтар өткізу, әдістемелік нұсқаулар, баяндамалар, хабарлама, оқыту әдістемесін жүзеге асыруда және жаңа технологияны енгізуде шығармашылық жұмыстар жүргізу. II. Әдістемелік ұйымдастыру жұмыстары Кәсіптік бағдар беру жұмысына, қабылдау комиссиясының жұмысына, оқу- әдістемелік кеңес пен педагогикалық кеңестерде, циклдік комиссия отырыстарында, ғылыми-әдістемелік семинарларда, конференцияларда, педагогикалық оқуларда баяндамалар, хабарламалар жасау, жалпыға бірдей дене шынықтыру, қорғаныс жұмыстарына жетекшілік ету, спорттық мейрамдар мен кештерді өткізу т.б. ІІІ. Тәрбие жұмысы Сыныптан тыс іс-шараларды өткізу, кештер мен дебаттық байқауларды дайындау және өткізу, тәрбие жұмыстарының әдістемелік нұсқауларын, тәрбие тақырыбына баяндамалар, хабарламалар дайындау. IV. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыс Арнаулы баспа бөліміне бағдарламалар, әдістемелік нұсқаулар, оқу құралдарын жазу, монография, ғылыми мақалалар, баяндамалар, студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын даярлау. V. Кәсіби біліктілігін көтеру Кәсіби біліктілігін көтеру курсынан өту, өз білімін жетілдіру (бұқаралық ақпараттық құралдармен жұмыс) жоспары. АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының оқу-ісі Нүптекеева Б.И. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Бейсембаева Е.Қ. «_____»____________2018 ж. ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУШЫМЕН ҰЙЫМДАСТЫРАТЫН ҒЫЛЫМИ – ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ жоспары 2017–2018 оқу жылы Оқытушы: _____________ Оқушы : ______________  
 1. Білімгер туралы мәлімет;
 2. Ғылыми – зерттеу жұмысының бағдарламасы:
 3. Ғылыми – зерттеу жұмысының тақырыбы;
– мақсаты мен міндеттері; – болжамы, – жаңашылдығы, -өзектілігі; – күтілетін нәтижесі.
 1. Жұмыстың кезеңдері;
 2. 2017 -2018 оқу жылына арналған жұмыс жоспары.
Жұмыстың мазмұны Орындайтын уақыты
Жетекшінің аты – жөні, қолы____________________________________________ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының оқу-ісі Нүптекеева Б.И. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Бейсембаева Е.Қ. «_____»____________2018 ж. ҮЙІРМЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ _________________________________________________________________ Мамандық: ______________________________________________________ Біліктілігі:__________________________________________________________ Пән :_________________________________________________________________________ Тақырыбы:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оқытушы:____________________________________________________________________ Пәндік циклдік комиссия отырысында қаралды және бекітілді. №___ хаттама «_____» _________ 2018 ж. ПЦК меңгерушісі ___________ Үйірменің мақсаттары мен міндеттері:_________________________________________ Негізгі бағыттар:___________________________________________________________ Тәжірибелік бағыт:________________________________________________________ Күтілетін нәтиже:__________________________________________________________ Үйірме мүшелерінің тізімі
Оқушылардың аты-жөні Топ Мамандығы Мекен-жайы
Үйірме кестесі
Апта күні Уақыты
Жұмыс жоспары
Мазмұны Өткізілетін мерзімі Атқарушы Жұмыстың орындалуы туралы белгі
Үйірме жетекшісі:_______________________________________________________ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК Талғар қ. Политехникалық колледжі КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының тәрбие Нүптекеева Б.И. жұмысы жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Құрманғожаева Ж.Б. «_____»____________2018 ж. КУРАТОРДЫҢ Тәрбие жұмысЫНЫҢ жоспары Бөлім: _______________________________________________________________ Мамандығы :_________________________________________________________ Біліктілігі:____________________________________________________________ Курс: ________________________________________________________________ Топ :_________________________________________________________________ Куратор:______________________________________________________________
Шаралардың атауы Өткізілу мерзімі Жауаптылар Тіркелетін құжаттар
Бөлім отырысында қарастырылған Хаттама № _____, «____» ___________ 2018ж АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ МКҚК ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ КЕЛІСІЛДІ БЕКІТЕМІН Колледж әдіскері: Колледж директорының ғылыми ісі Нүптекеева Б.И. жөніндегі орынбасары «_____»_________2018 ж. Мухамедьярова М.К. «_____»____________2018 ж. ӨЗ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОСПАРЫ 2017-2022 оқу жылдары Оқытушы:____________________________________________________________________ І. Идеялық-теориялық білім көтеру деңгейі
Р/с Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі
1
2
3
ІІ. Теориялық білімін көтерудегі педагогикалық және арнайы білімі (мамандығы бойынша білім көтеру, арнайы және әдебиеттермен жұмыс, педагогикалық оқу, өз тәжірибесімен алмасу, практикалық семинарға қатынасу)
Р/с Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі
1
2
3
ІІІ. Тәжірибе алмасу, тәжірибені оқып-үйрену (ашық сабаққа, түрлі шараларға қатысу, оқушы мен тәрбиелеудегі әдістерін жетілдіру оқытуға қатысу, өз тәжірибесімен алмасу, практикалық семинарға қатысу)
Р/с Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі
1
2
3
ІV. Педагогикалық-психологиялық шеберлікті дамыту бағытындағы білім көтеру жұмысы
Р/с Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі
1
2
3
V. Әдістемелік шеберлікті жетілдіру (оқу бағдарламасымен жоспар бойынша жұмысты жан-жақты дамыту, ашық сабақтардың өтілуі, әдістемелік жоспар құру, әдістемелік баяндамалар, ақпаратты, оқушыны оқыту мен тәрбиелеудегі әдістемелік шеберлігін дамытудағы шығармашылық жұмысы, пәнаралық байланыс жұмысы)
Р/с Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі
1
2
3
VІ. Оқу процесін жан-жақты дамытудағы шығармашылық жұмысы (оқушыларға арналған әдістемеліктер жасау, оқушының білімін тереңдететін шаралар, кабинетті жасақтау, көрнекі құралдар, электронды оқулық, дидактикалық материалдар жинақтау, оқушының үнемі оқуын қадағалау, өндіріспен байланыс, үйірме жұмыстары)
Р/с Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі

       «Мен  жастарымызды  жұмысшы  мамандығын белсенді меңгеруге шақырамын. Жұмысшы  мамандықтарын  меңгеру керек. Кезінде мен де жұмысшы киімін киюден бастадым, домна пеші  от – жалынының жанында тұрдым.Үлгі алыңдар! Жылдар өтеді,бірақ осы өмірлік тәжірибелерің, сендер қандай өмір жолын таңдап алсаңдар да міндетті түрде кәделеріңе жарайды.»

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауынан.

Садықова Райхан Нұрмырзаықызы Талғар политехникалық колледжінің директоры