Колледж директоры және орынбасарлары.

Директор колледжа со своими заместителями обсуждают о внедрении инновационных методов обучения в учебный процесс.

\"Тігінші\"мамамандығының білім алушылары оқу-өндіріс сабағында.

Обучающиеся специальности\"Швея\"во время производственного обучения.

\"Аспаз\" мамандығының білім алушылары оқу-өндіріс шебері Серғали Шынармен.

Обучающиеся специальности\"Повар\"во время производственного обучения с мастером Сергали Шынар.

\"Автослесарь\" мамандығының білім алушылары оқу-өндіріс шебері Абдыкалыков Рүстеммен.

Обучающиеся специальности\"Автослесарь\"во время производственного обучения с мастером Абдыкалыковым Рустемом.

\"Газэлетрдәнекерлеуші\" мамандығының білім алушылары оқу-өндіріс шебері Абдиев Вали Ташбекұлымен.

Обучающиеся специальности\"Газоэлектросварщик\"во время производственного обучения с мастером Абдиевым Вали Ташбековичем.

 

Әкімшілік[:]

DSC_0328

Кебекбаев Жұмағали Тұрсынұлы 
  Директор


завуч

Бейсембаева Елмира Қанағатқызы
   Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

 
тарбие

Құрманғожаева Жеңісгүл Болатжанқызы 
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

кожо

        Орысбаев Ермек Советқалиұлы 
              Директордың курстық оқыту жөніндегі                                орынбасары

 [:]